Πως να λες «όχι» αποφασιστικά με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.