Ο προσωπικός χρόνος είναι ένα δώρο για όλη μας τη ζωή