Μαμά! Ο άνθρωπος που φροντίζει και μας φροντίζει σε όλη μας τη ζωή.