Γιατί οι συναισθηματικές μας αντιδράσεις γίνονται λιγότερο έντονες όσο περνά ο καιρός και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό.