Βασικές αρχές

Μπορείς, αν θέλεις!

Το Life Coaching στηρίζεται στη βασική αρχή οτι ο κάθε άνθρωπος είναι από τη φύση του δημιουργικός, ικανός και πλήρης.

dentraki Κάθε άνθρωπος μπορεί, αν θέλει.

dentraki Δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει απλά ένας δρόμος που σε φέρνει πιο κοντά στον στόχο.

dentraki Πίστη – Η βεβαιότητα για κάτι που μπορεί να γίνει και που δεν μπορεί να αποδειχθεί και να στηριχθεί λογικά.

dentraki Πάθος – Έμπνευση, ζωή!

dentraki Εργασία σημαίνει δημιουργία.

dentraki Δέσμευση – Όλο σου το ΕΙΝΑΙ είναι εκεί!

dentraki Αξιοποίηση των δυσκολιών – Κάθε δυσκολία είναι δώρο, μία ευκαιρία για ανάπτυξη.