Τι είναι η Στρατηγική Παρέμβαση

Στρατηγική Παρέμβαση (Strategic Intervention, γνωστή και ως SI) είναι μία επιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιεί τις πιο πρακτικές και αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και δράσης επιστημονικών κλάδων όπως Θεραπεία του Erickson, Στρατηγική Θεραπεία Οικογένειας, Οργανωτική Ψυχολογία, Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Ψυχολογία Ανθρώπινων Αναγκών, Ψυχολογία της Επιρροής, Αρχές Στρατηγικής, Αρχές Διπλωματίας και Διαπραγμάτευσης κ.α.

Coaching Στρατηγικής Παρέμβασης (SI Coaching) είναι η μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν εξαιρετικές δεξιότητες για να πετύχουν όχι μόνο θετικές προσωπικές αλλαγές αλλά και αλλαγές σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ξεκινά με την κατανόηση των συναισθηματικών προτύπων και της δυναμικής στις σχέσεις που προκαλούν άγχος, ανασφάλεια, συγκρούσεις και έλλειψη σκοπού ώστε να αντικαταστήσει τα παλιά με νέα πρότυπα συμπεριφοράς για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αυτό που διαφοροποιεί το Coaching SI από άλλες μεθόδους είναι η πεποίθηση οτι οι λύσεις έρχονται, οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με επιτυχία, όταν οι ανθρώπινες ανάγκες εκφράζονται, ικανοποιούνται και ανυψώνονται. Έτσι έχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα με την λιγότερο δυνατή προσπάθεια.

Ο Nelson Mandela και ο Mahatma Gandhi αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιήσει με εκπληκτική δεξιοτεχνία τη μέθοδο της Στρατηγικής Παρέμβασης ανεξάρτητα από θρησκεία, κουλτούρα, πολιτική φιλοσοφία και θεσμούς.